Kostnader til kurs og sertifisering

  • Kursdeltager må fremlegge CV med relevant renholdsfaglig kompetanse de siste 5 årene

  • Eksamen gjennomføres av godkjent eksaminator. Se her.

  • Sertifisering foretas av SINTEF Certification

KURSKOSTNADER 2018

Ta kontakt med godkjent kursleverandør for priser. Se liste her.

 

SERTIFISERINGSKOSTNADER (SINTEF Certification)

 

Gebyr for nyutstedelse og fornying:

Kostnader til evaluering av sertifisering og utstedelse av sertifikat, NOK 3250.-, skal betales før søknaden kan behandles. Beløpet dekker også ett års opprettholdelse av sertifiseringen. Deretter betaler innehaveren NOK 1500.- pr år for opprettholdelse av sertifiseringen. Beløpet faktureres årlig i samme måned som sertifikatet er utstedt. Fornyelse av sertifisering faktureres med NOK 1750.- når bekreftelse på fornyelse er mottatt. Innbetalt gebyr tilbakebetales ikke ved et eventuelt avslag på sertifisering, ved oppsigelse av sertifikatet, eller tilbaketrekking av sertifikatet i løpet av året. Endring av sertifiseringskostnader skal meddeles Innehaver pr. e-post innen 1. november hvert år.

Gebyr for oppgradering:

Kostnader for oppgradering fra Kunnskapsnivå 3 til Kunnskapsnivå 4 faktureres med NOK 1.750 dersom årsgebyr er betalt, og med NOK 3.250 (avhengig av dato for utstedelse) dersom årsgebyr ikke er betalt.