Kurs og eksamen for personsertifisering

 • Standardens bakgrunn, egenskaper og omfang

 • Definisjoner, ord og begreper

 • Bruk av standardens visuelle del i praksis

 • Bruk av - og konsekvenser ved valg av forskjellige kvalitetsprofiler og kvalitetskrav i forskjellige miljøer

 • Stikkprøvekontroll med valg av parti, type stikkprøveplan, stikkprøvestørrelser med alternative løsninger og konsekvenser.

 • Planlegging av kontrollen med utvalg av parti, stikkprøveplan og størrelser.

 • Visuell kontroll på utvalgte rom og beregning av resultater.

 • Krav til rapportering

 • Forhold som skal fremgå av renholdsavtalen

 • Aktuelle tilleggstjenester og aktuelle kvalitetskrav ut over NS-INSTA 800

 • Sertifisering og kompetansekrav

 • Informasjon om tilgjengelige elektroniske hjelpeverktøy

 • Teoretisk eksamen og praktisk eksamen

Bildet av deltagerne på på første kurs hos NHO Service og Handel (Foto Baard Fiksdal)

Trykk på logo til kurskalendere hos leverandører som leverer godkjente sertifiseringskurs
RC_logo.PNG
Logo BFC.png